Chương trình Giáo dục

Chương trình tiếng Anh
Dec 24

Chương trình tiếng Anh

Tại Mầm Non Dream House, chương trình Tiếng Anh giúp trẻ có được phản xạ giao tiếp và nói được Tiếng Anh về những điều gần gũi xung quanh trẻ.

Giáo dục mầm non
Dec 24

Giáo dục mầm non

Thực hiện theo chương trình chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo. Nội dung chia thành các chủ đề lớn, chủ đề nhánh và chủ đề ngày với các nội dung nhằm ...